Wat hebben de volgende mensen met elkaar gemeen? Lionel Messi, Steve Jobs, Bob Dylan, Bill Gates, Courtney Love, Steven Spielberg, Johnny Depp, Michael Jackson en Filemon Wesselink. Ze hebben allemaal een vorm van autisme (ASS).

Wat is autisme?

Autisme kun je aan de buitenkant niet zien. Het zit in je hoofd en heeft invloed op de informatieverwerking en daarmee op het dagelijks functioneren.

Alles wat jongeren met autisme zien, horen, ruiken, proeven of voelen, wordt op een andere manier verwerkt in de hersenen. Daardoor zijn ze voor sommige prikkels extra gevoelig terwijl ze andere prikkels nauwelijks opmerken. Ze ondervinden vaak problemen in de communicatie met anderen, doordat ze moeite hebben om te begrijpen wat een ander denkt en voelt en andere verwachtingen hebben over hoe iets zal gaan.

Zie voor meer informatie en filmpjes over studeren met ASS de studentpagina op Check it:

https://www.checkitleijgraaf.nl/informatie/jouw-school/studeren-met-een-beperking/autisme/

Beeldverhaal autisme

Hieronder kan je een animatie bekijken. Dit geeft op een eenvoudige manier uitleg over de diagnose. Het filmpje kan ook bekeken worden in het ArabischPools en Tigrinya. Ook kan je het teruglezen in een beeldverhaal.

De beeldverhalen zijn een gezamenlijk product van het Kenniscentrum Kinder- en JeugdpsychiatriePharos en Levvel (voorheen de Bascule en Spirit).

Mogelijke problemen in de klas
  • De groep is te groot.
  • De groep is te druk.
  • Er is veel omgevingsruis in de groep.
  • De opdracht is te moeilijk.
  • De opdracht onduidelijk.
  • De situatie te onverwacht.
Tips voor in de klas
ASS in de klas

Stel je vraag

via WhatsApp

Via WhatsApp kom je gemakkelijk in contact met een medewerker van Student Services.

CheckIt_Chat_groot