Het is belangrijk dat er een veilige sfeer heerst rondom seksuele diversiteit in de school. Om een veilige sfeer te creëren rondom seksuele diversiteit zijn de onderstaande punten van belang.

Bespreken

Het respectvol bespreken van seksuele diversiteit met de studenten vormt het hart van werken aan een sociaal veilige sfeer rondom seksuele diversiteit.

Geef de studenten in gesprekken met ze mee dat er veel verschillende gender- en seksuele identiteiten gangbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat iedereen zich erkend zal voelen; ook degene met een minder gangbare seksuele identiteit. Het draagt bij aan het respect voor elkaars diversiteit als de studenten te weten komen dat het normaal is dat iedereen anders is.

Gesprekken met de studenten kunnen zowel ongepland als gepland plaatsvinden:

Ongepland

De toevallige gesprekken zijn de meest effectieve gesprekken. Dit soort gesprekken ontstaan door vragen van de studenten of door bepaald gedrag. Het nieuws of de inhoud van de les kan ook de aanleiding zijn.

Gepland

Je kan er ook voor kiezen een gesprek te plannen, of je kunt een externe partij in de klas uitnodigen.

Voorbeeldfunctie van de docent

Als docent heb je een voorbeeldfunctie. Als docent moet je daarvan bewust zijn. Je moet de studenten volledig accepteren zoals ze zijn.

Maak ook aan het begin van het schooljaar duidelijk hoe de studenten met elkaar om moeten gaan. Benoem hierin ook nadrukkelijk dat het roepwoord ‘homo’ niet acceptabel is.

Leer van de incidenten

Het gebeurt helaas regelmatig dat er incidenten plaatsvinden rondom seksuele diversiteit. Als er een incident heeft plaatsgevonden, is het belangrijk om dit eerst goed af te handelen. Om vervolgens te kijken wat er kan worden gedaan om zo’n soort incident te voorkomen in de toekomst. Hierbij kan een vertrouwenspersoon betrokken worden.

Aandacht voor seksuele diversiteit vanzelfsprekend maken

Reflectievragen die het schoolteam kan gebruiken om de aandacht voor seksuele diversiteit zó te integreren dat ze vanzelfsprekend wordt.

Wil je weten waar je studenten naar kunt verwijzen? Klik hier:

Seksuele diversiteit

Stel je vraag

via WhatsApp

Via WhatsApp kom je gemakkelijk in contact met een medewerker van Student Services.

CheckIt_Chat_groot